Riyazet: Dengeli Yaşam – 7

hakk(Önceki bölümler Riyazet: Dengeli Yaşam -1, 2, 3, 4, 5, 6)

Riyazet yazı dizisi boyunca dikkat çekilmeye çalışılan noktaları şu duygu – davranış modelleri üzerinden özetlemek mümkün sanırım:

– Duygunun bastırılması : En düşük puanlı, ve en zararlı durum. Sonuç, varlığımızdaki enerji kanallarının önünü büyük ölçüde tıkama, kendinden uzaklaşma, samimi – net olmayan ilişkiler, plastiklik veya sahtelik. Hayat enerjisinde düşüş. Ve bedendeki karşılığı ile sık sık yaşanan hastalıklar.. Yazının Devamı..

Kuran’ın dili, Arapça mı?

kuranin-dili-arapcamiİnna enzelnahü kur’ānen arabiyyen lealleküm ta´kilun / Biz Kitabı, aklınızı çalıştırasınız diye, Arapça bir Kur’ān olarak indirdik. 12:2 (Geleneksel çeviri)

Kur’ānla muhabbet eden bir çok kişinin karşısına bu ayet çevirisi çıktığında şaşırmış ve düşünmüştür diye tahmin ediyorum. Evrensel Mesaj, ancak Arapça inmiş ve iletilmiş olduğu takdirde mi aklımızı çalıştırabiliyoruz!? Arapçanın üstün veya kutsal olduğunu ima eden bir meal açıkçası.. Bizlere ezberletilen, Arapçayı vaftizleyen anlayış da bu doğrultuda değil mi zaten? Arapça o kadar zengin bir dil ki, insanın akledebilmesine de en uygun dil olacağından Kur’ān da bu dilde indirilmiştir. Hatta, cennette konuşulacak dildir de o! Yazının Devamı..

Kadir Gecesi, Özgürleşme süreci!

kadir-gecesi-ozgurlesme-sureciKadir Gecesi mevzusuna geçmeden önce minik; ama önem arz eden bir ön bilgi..

Arapça, Aramice, İbranice gibi Semitik dillerde sözcüklerin eril – dişil (müzekker – müennes) şeklinde kavramlaşmış, Türkçe’mizde olmayan özellikleri bulunur. Bunun sözcüklerin erkek veya kadın olması ile ilgisi yok elbette. Yüzyıllar içerisinde Kur’ān tefsirlerinde yorumlarda dikkat edilmiyor veya unutulmuş olsa da, bir sözcüğün eril/müzekker oluşu > olumlu yönüyle; tamamlanmış, kapsayıcı, olgunlaşmış, güç içeren, kendi içinde kararlı – dengeli, olumsuz yanıyla artık sabitlenmiş, gelişmeyen, şiddet içerebilen, kısır bir olgu veya sürece işaret eder.Dişil/müennes vasıftakiler ise > tamam olmayan, yarım kalmış veya parçalanmış, zayıf, eksik bir yöne; ama diğer bir yandan bu durumun olumlu sonucu olarak da daima üret(k)en, üretmeye devam eden, gelişmekte olan, doğurgan bir yapıya/sürece de işaret eder.Yazının Devamı..

İman & İnanç ayrımı

iman-nedir21. yy insanlığının Sûr’una üfürülen nefesin bir neferi olabilmenin yolu.. Değerlerini tüketerek, yozlaştırarak azap içinde can çekişen; ölmekte olan bir toplumun canlandırılması (Kıyameti), tüm varlığı Hak ile kucaklayan diri bir hayat görüşünün (~Allah’ın dini) ikamesi için gayret etmek. “İnanan” bir insan modunu aşıp Özüne Güvenen ve topluma güven veren bir Mü’min pozisyonuna dirilmek (ba’s).. Yazının Devamı..

SÛR’a Üfürüldü!..

sura-ufuruldu“Onu (ÇAMURdan Beşeri) şekillendirip RUH’umdan (~ilahi bilgelikten) (diriltici) NEFES verdim…” (38:72).

“SÛR’un içine NEFES veril-Dİ” (39:68).

SÛR (ṣād wāw rā) = Sûret kelimesinin çoğulu, taSaVvuR, taSViR edilen şeyler, biçimler, formlar, imgeler; belki de hologramlar! Yoksa inanılan, uzak bir hikayeye indirgenmiş şekliyle boru, hatta düdük demek değil. Yazının Devamı..

Kuran’da Oruç

kuranda-oruc-takva-egitimiHicri Takvimin (!) Ramazan ayı girdi, ve yine kimi aç – susuz kalanlarca, sakızın, sigaranın, tükürüğünü yutmanın, göz damlasının, kolonya kullanmanın orucu bozup bozmadığı, 20-25 dk. önce-sonra, imsak vakti, top atılmıştı – atılmamıştı tartışmaları da başladı geleneksel ve kaçınılmaz olarak. Diğer bir çok benzeri konuda olduğu gibi, Rasulullah’tan kalan Ruh meydanlarda olmayınca, şekil – ritüel üzerinden abartılı – takıntılı mülahazalar da haliyle boy gösteriyor özgürce.

İman edenler, yani kendisinde güven/eminlik hissi uyanmış ve toplumuna da güven/emniyet verenler; ve bunun ötesinde de Takva’ya ulaşmak, yani Allah’ın “koruması” altına da girmek isteyenlerse bu tartışmaların muhatabı, tartışmalar da onların muhatabı değil.. Çünkü, onlar Kadir Gecesine (Bknz. Kadir gecesi, Özgürleşme süreci!) ulaşabilme azmiyle, Kur’an ifadesiyle Savm (aşamalı – programlı dinginleşme çalışmaları), Sıyam (topluca, toplumca dinginleşme/takva/Kur’an ilkelerinin eğitimleri) ve İtikafa (yoğunlaştırılmış Tefekkür süreçlerine) girme gayretindeler.
Yazının Devamı..

Bir AŞK hikâyesi..

bir-ask-hikayesiBir AŞK hikâyesi..

Bâki olan, Rabbin Sûretidir/Yüzüdür (Rahman-27).

Sûretten kopup gelen, fâni (Rahman-26) adını alan “birim” de, hep Bâki olmak ister, Sîreti gereği!.

“Bu Yüz”dendir Âhiret inancı… Toprağa karışıp gitmek yerine, algılamak ister ebeden, âlemi.

“O Sûret”tendir Gizil/Gizli Arayışı… Dalıp gitse de mâsivâ ru’yaya, çalmak da ister nâdiren, Gönül kapısını. Yazının Devamı..

Kuran’da Hırsızlığın cezası

kuranda-hirsizlik-el-kesme– Kuran’da Maide suresi 38. ayette, gerçekten de hırsızlık yapanların ellerinin kesilmesi mi emrediliyor? Okuduğum tefsirlerin geneli kesilmesi gerektiğini söylüyor.

Meal ve tefsirlerin genelinin bu şekilde çevrilmesi gayet normal. Hemen hemen hepsinin kaynağı 10 – 13. yy Arap – Fars kültürü ve otoritelerinin etkisinde yazılan tefsirler olup, güncel çeviriler de bu yorumların sınırları dahilinde yapılıyor. Halbuki, Kuran’ı ve sözcüklerini kendisine yorumlatınca işin rengi belli olmakta. Benzer bir çözümleme gayreti, o dönemlerden beri gelen, mezheplerin/tefsirlerin de ittifakla kabul ettiği, savaş esiri kadınların nikahsız olarak alınabileceği inancı ve bu inancın ayetlere yamanması konusunda olmuştu (Bknz. Kuran’da Çok eşlilik ve Cariye kavramı). Yazının Devamı..

Riyazet: Dengeli Yaşam – 6

farkindalik(Önceki bölümler Riyazet: Dengeli Yaşam -1, 2, 3, 4, 5)

Şahsım için dine ve hayata çok farklı bir bakış açısı veren Tasavvuf bilgisi ile ilk tanıştığım dönemlerde, bir ikilemin içine düşmüştüm, aldığım işlenmemiş, ham veriler nedeniyle:

Bir yanda Her ne ararsan Kendinde ara anahtar bilgisi, diğer yanda da, Kaldır Kendini aradan, Çıksın ortaya Yaradan ifadesi arasındaki görünüşteki çelişki nedeniyle..

Hem kendimi aradan kaldırıp, hem de kendimde Hakikati nasıl arayacaktım? Kendim yok olacaksam, yok olan kendim nasıl kendini bilecekti? Hatta, kendim aradan kalkacaksa, “ben” olmayacaksam, Hakikatten bana ne idi? :) Hakikat denilen olgu her ne ise onu kim yaşayacaktı?Yazının Devamı..

Cinler | Bilinçaltı “saklı kişilikler”

cinler-bilincaltiBilimsel düşünüş metodunda bir kural vardır. Bir olguyu (ör: cinleri) açıklayabilmek için “n” tane unsur yetiyorsa o fenomenin “n”’den fazla elemanla açıklanmaya çalışılması gereksiz olacak ve bu unsurlar çözüme eklenmez (Tutumluluk Yasası, Occam’ın Usturası [parsimony principle]). Mevcut açıklamalar sorunu/konuyu çözemediği takdirde ek açıklamalar, yeni kavramlar, boyutlar vs. işin içine sokulur, dâhil edilir. cin.Yazının Devamı..