Riyazet: Dengeli Yaşam – 5

riyazet-denge(Önceki bölümler Riyazet: Dengeli Yaşam -1, 2, 3, 4)

- Her daim Farkındalıklı yaşamak mümkün mü?

Eylemlerimizin her daim, çok fazla enerji gerektirenbilinç düzeyiyle, farkındalıkla gerçekleştirilmesi mümkün değil elbette. Çünkü beyinlerimiz yaşam mücadelesi içerisinde, sabit koşullar ve tehlikeli durumlar karşısında enerji tasarrufu olsun diye, daha hızlı/otomatize tepkiler verebilecek şekilde evrimleşmiş. Yani bilincin devre dışı olduğu (dikkate dayalı farkındalığın olmadığı) durumlar, özellikle hayati durumlar için büyük bir avantaj!

O kadar ki, şu an etrafımızda gördüklerimizin % 95’ini dahi beyin, bilinçdışı süreçleri/hafıza parçalarını kullanarak depodan tamamlıyor! Gerektiği yeni durumlar için dikkati devreye sokuyor sadece. Sihirbazlar tarafından kandırılmamız, optik illüzyonlar veya diğer göz yanılgıları da benzer mekanizma nedeniyle.. (Konuyla alakalı Kitap önerisi: Incognito – Beynin Gizli Hayatı)

Yazının Devamı..

Riyazet: Dengeli Yaşam – 4

dengeli-yasam(Önceki bölümler Riyazet: Dengeli Yaşam -1, 2, 3)

- Yapışıp kaldığımız arzularımızın bedellerini/azabını niye ödüyoruz?

Zıtlıklar dünyasının bir kuralı.. Yapışıp kalınılan her bir arzunun belirli derecede kaybetme korkusunu da gizlice içinde barındırıyor olması. Sistem çarklarını çeviren de beynimizin en alt, en temel katmanından tüm beyne yerleşik bu güçlü duygu, korku..

Tercih olmayan, bilincin devreye sokul-a-madığı her istek, her arzu, bir bağımlılık olarak kabul edilebilir dedik. Her bağımlılık da bilinçaltının bedeni, bünyeyi koruma çabası gereği, içsel gerilim yaratır. Gerilimin birikmesi (günaha = zorluğa dönüşmesi) kendini bilinç düzeyinde üzüntü, pişmanlık, kaybetme korkusu vs. olarak gösterir ahiretimizde/sonramızda/karmamızda. Bunlar tutunulan arzularımızın bedelleri, azabı. Yazının Devamı..

Riyazet: Dengeli Yaşam – 3

riyazet-denge(Önceki bölümler Riyazet: Dengeli YaşamRiyazet: Dengeli Yaşam -2)

- Nihai riyazete, dengeye ulaşabilmek için tamamen arzusuz mu olmalıyız, veya arzusuz olmak mümkün mü?

Sıkıntı, veya sistemde azap doğuran, arzularımızın, kişisel, özgün zevklerimizin var olması değil, sadece bunlara yapışıp kalmamız, yani bilinçaltı gizli diliyle, varlık nedenimizi onlara bağlamak, varlığımızı onlara bağımlı kılmak (Şirk). Allah’a ve Ahiret sürecine güvenmemek!..

Kendi istek ve tutkularını (hevasını) ilah edineni fark ettin mi? (25:43).

Yazının Devamı..

Riyazet: Dengeli Yaşam – 2

farkindalik-isigi(Riyazet: Dengeli Yaşam paylaşımının devamı..)

Abraham Maslow‘un kurguladığı ihtiyaçlar hiyerarşisinin her bir katmanında bastırılmayan ve Evrensel Akıl/Vicdan/Farkındalık/Dikkat rehberliğinde hakkı verilerek yaşanan duyguların, giderilen temel ihtiyaçlarımızıntıkanmamış akıcı gücü nefste tatmin odakları oluşturarak kudreti (~ idrak sentezli gücü) açığa çıkarır. Nefsi mutmainne cüzleri diyebileceğimiz..

Benliklerimizde veya ihtiyaçlar piramidimizde gedikler ile yetiştirildiğimiz ve doyumlu yaşayamadığımız doğru. Yeme, içme, sevme, sahiplenme, güvenme, ait olma, para, takdir edilme, övünme, kızma, cinsellik vs. vs konularındaki boşluklarımız, yani nefsin temel ihtiyaçlardabelirli bir yaşa gelinceye kadar olgunlaşmamasının, ruhsal gelişim açısından sıkıntılı bir durum oluşturduğu da aşikar. Yazının Devamı..

Riyazet: Dengeli Yaşam

riyazat-duygularTasavvufta riyazet başta olmak üzere, seyr-i süluk bir araç olarak kullanılmış ve mertebelere ayrılmış. Bunun bize verdiği nedir ? Bunu, riyazetin kendisini uygulamak yerine, riyazetin bize kattığı hali anlayarak bir sonraki aşamayı idrak yoluyla kavrayamaz mıyız ?

Plasebo Aydınlanma paylaşımımda da belirttiğim üzere, gürültülü insan zihninin o gürültü, belirsizlik içerisinde hızlıca yol bulabilmesi, aklına yaklaştırılabilmesi için yapılmış kategorizasyonun bir sonucu mertebeler ve diğer bir çok kavram.. Neye işaret edilmek istendiğinin yaşamda somut olarak karşılığını bularak anlayıp takılmadan geçmek gerekiyor. Yazının Devamı..

Sahih Hadisler Gerçek midir?

sahih-hadisler-gercekAllâhu nezzele ahsenel HADİSi > Allah sözün/hadisin en güzelini indirmiştir (39:23).
Fe bi eyyi HADİSin ba’dehu yu’minûn > Artık Kur’andan başka hangi söze/hadise güveniyorlar? (77:50).
İşte bunlar Allah’ın ayetleridir, bunları sana HAK/Hakikat olarak okuyoruz. Öyleyse onlar Allah’tan ve O’nun ayetlerinden sonra, hangi hadise/söze güveniyorlar ? (45:6).

Hadisler konusunda halkımızın çoğunluğunca pek bilinmeyen ve yanlış yönlendirilmesine neden olan yönü Hadislerin Sahihlik meselesi..
Sahih/Sıhhatli kelimesinin Hak/Gerçek sanılması.. Yazının Devamı..

Allah’ın Beşer ile konuşması

allahin-beserle-konusmasiİnsan ve Allah’ın mana birleşimlerinin tezahürü olan tüm varlıklar, Şah damarı [Hablil Verîd] (50:16) ile işaret edilen ilahi kablo üzerinden Rabbi ile sürekli münasebet halindedir. Bu ilahi kablo Allah’ın zatındaki, varlıkların O’nun zatından ayrı olmayan sanal, geçici zât daireleridir. İnsanın Rabbini bilmesi, Allah’ın bilinemezliğini tatması da bu ilahi alan içerisinden olur.

İlahi kablonun kullanım derecesine göre İnsanın Kur’an’daki vasıfları da değişir. Yazının Devamı..

Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster!

rabbim-oluleri-nasil-diriltecegini-bana-goster“İbrâhîm: “Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster.” demişti. İnanmıyor musun? dedi. Hayır, bilakis. Fakat kalbimin tatmin olması için.” dedi. “Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler” (2:260) Geleneksel Çeviri.

Kur’an müteşabihini atlayayarak, ayetlere dümdüz yaklaşan, ayet lafızlarının meallerini zihin kurgularına uymadığından tamamlama/değiştirme yoluna giden gelenekselleşmiş kabullerin de etkisiyle ayeti, fiziksel olarak öldükten sonra bir dirilmenin kanıtı olarak düşünüyoruz. Bu olayın zahiri/görünen yönüdür diyoruz sonra da.. Oysa ki, bu ifadeler bu olgunun zahiri değil, lafzi yönüdür, mecazıdır sadece.  Yazının Devamı..

Kitap önerileri

isiga_dogru_kitap-onerileri-tavsiyeleriDeğerli arkadaşlar, derdi hakikat peşinde koşmak olan, araştıran, sorgulayan kıymetlilerin, sonsuzluğa ulaşma yolculuklarını daha da hızlandırabilmeleri maksadıyla yol gösterici olabilecek nitelikteki bazı eserleri -talep üzerine- sizlerle paylaşmak, önermek istiyorum.. Bu eserlerin arasında çok beğendiklerim olduğu gibi sıkılarak okuduklarım da oldu.. Ama içerdikleri mesajlara değer! Yazının Devamı..

Allah yolunda öldürülenler

allah-yolunda-oldurulenler“ÖLÜ iken DİRİLTTİĞİMİZ, kendisine insanlar arasında yürüyecek bir NUR verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp, ondan çıkamayan kimse gibi mi olur?” (6:122)

“Ey îman edenler/öze-güvenenler, size HAYAT VERECEK/SİZİ DİRİLTECEK şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’a ve Rasulü’ne (~Allah’ın Zahir olduğu mahâle, İlme, ilmî eserlere) icabet edin/cevap verin/değerlendirin” (8:24).

“Bil ki sen, ÖLÜLERE işittiremezsin. arkasını dönüp kaçmakta olan sağırlara da daveti duyuramazsın”. 27:80.Yazının Devamı..