Kuran’da Savaş ayetleri

kuranda-barisYalanın en tehlikelisi, doğruya en yakın olanlarıdır malum.. Ancak bu tür yalanlar insanların aklını en iyi şekilde bulandırabilir. Kur’andaki savaş ayetleri ve hükümleri.. Hem zihinleri kararmış cinayet şebekelerin cehaletlerine kutsi kılıflar bulmak için kullandıkları, hem de Kur’an – Rasul karşıtlarının çokça istismar ettiği ayetler.. Evet, hatasıyla sevabıyla çevrilen bu ayetler var, bu işin doğru yönü! Atılan yönlendirici bir başlık, bir kaç paragraf yorum eşliğinde peş peşe, alt alta dizilmiş bu ayetleri görünce inançlı bir insan, ister istemez şöyle bir yutkunabiliyor! Fakat, işin yalan yönü ise atlatılan basit bir ilke! Parçayı Bütün ile ilişki içerisinde yorumlamak! Eminim, aklı selim bir çok insanın vicdanının sesi zaten bu bilgi kirliliğine denk geldiğinde üzerine sıçratmadan bir bit yeniği olduğunu haykırıyordur! Bilgisine sahip olmasa dahi.. Devamını oku..

Peygamber Kıssaları: Masal mı, Tarih mi?

Kur’anın yaklaşık üçte ikilik bir bölümünü oluşturan Nebi ve/veya Rasullerin yani Peygamberlerin Kıssaları genellikle, geçmiş bir zamanda başlarından geçen ibretlik, çoğu zaman da fizik yasalarını aşan bir takım olağanüstü durumları/mucizeleri de içeren tarihi hikayeler veya masallar gibi sıfırdan üretilmiş meseller/misaller olabilecekleri düşünülür. Halbuki Kur’an’ın ifadesiyle, peygamber anlatıları -gene birer Arapça kelime olan- ne masal-meseldirler, ne de birer hikaye. Hatta, üzerine bir de Kur’an, bu aktarımlara evvelkilerin e S â T î R i > (İngilizce) hi S T o R y, yani tarihi, tarihsel verileri olarak da bakılmaması gerektiğini vurgular ve bunu dillendiren müşrik bakış açısını eleştirir (16:24).

Peki, o halde Kıssa tam olarak nedir?
Devamını oku..

Riyazet: Dengeli Yaşam – 7

hakk(Önceki bölümler Riyazet: Dengeli Yaşam -1, 2, 3, 4, 5, 6)

Riyazet yazı dizisi boyunca dikkat çekilmeye çalışılan noktaları şu duygu – davranış modelleri üzerinden özetlemek mümkün sanırım:

– Duygunun bastırılması : En düşük puanlı, ve en zararlı durum. Sonuç, varlığımızdaki enerji kanallarının önünü büyük ölçüde tıkama, kendinden uzaklaşma, samimi – net olmayan ilişkiler, plastiklik veya sahtelik. Hayat enerjisinde düşüş. Ve bedendeki karşılığı ile sık sık yaşanan hastalıklar.. Devamını oku..

Kuran’ın dili, Arapça mı?

kuranin-dili-arapcamiİnna enzelnahü kur’ānen arabiyyen lealleküm ta´kilun / Biz Kitabı, aklınızı çalıştırasınız diye, Arapça bir Kur’ān olarak indirdik. 12:2 (Geleneksel çeviri)

Kur’ānla muhabbet eden bir çok kişinin karşısına bu ayet çevirisi çıktığında şaşırmış ve düşünmüştür diye tahmin ediyorum. Evrensel Mesaj, ancak Arapça inmiş ve iletilmiş olduğu takdirde mi aklımızı çalıştırabiliyoruz!? Arapçanın üstün veya kutsal olduğunu ima eden bir meal açıkçası.. Bizlere ezberletilen, Arapçayı vaftizleyen anlayış da bu doğrultuda değil mi zaten? Arapça o kadar zengin bir dil ki, insanın akledebilmesine de en uygun dil olacağından Kur’ān da bu dilde indirilmiştir. Hatta, cennette konuşulacak dildir de o! Devamını oku..

Kuran’da Hırsızlığın cezası

kuranda-hirsizlik-el-kesme– Kuran’da Maide suresi 38. ayette, gerçekten de hırsızlık yapanların ellerinin kesilmesi mi emrediliyor? Okuduğum tefsirlerin geneli kesilmesi gerektiğini söylüyor.

Meal ve tefsirlerin genelinin bu şekilde çevrilmesi gayet normal. Hemen hemen hepsinin kaynağı 10 – 13. yy Arap – Fars kültürü ve otoritelerinin etkisinde yazılan tefsirler olup, güncel çeviriler de bu yorumların sınırları dahilinde yapılıyor. Halbuki, Kuran’ı ve sözcüklerini kendisine yorumlatınca işin rengi belli olmakta. Benzer bir çözümleme gayreti, o dönemlerden beri gelen, mezheplerin/tefsirlerin de ittifakla kabul ettiği, savaş esiri kadınların nikahsız olarak alınabileceği inancı ve bu inancın ayetlere yamanması konusunda olmuştu (Bknz. Kuran’da Çok eşlilik ve Cariye kavramı). Devamını oku..

Riyazet: Dengeli Yaşam – 6

farkindalik(Önceki bölümler Riyazet: Dengeli Yaşam -1, 2, 3, 4, 5)

Şahsım için dine ve hayata çok farklı bir bakış açısı veren Tasavvuf bilgisi ile ilk tanıştığım dönemlerde, bir ikilemin içine düşmüştüm, aldığım işlenmemiş, ham veriler nedeniyle:

Bir yanda Her ne ararsan Kendinde ara anahtar bilgisi, diğer yanda da, Kaldır Kendini aradan, Çıksın ortaya Yaradan ifadesi arasındaki görünüşteki çelişki nedeniyle..

Hem kendimi aradan kaldırıp, hem de kendimde Hakikati nasıl arayacaktım? Kendim yok olacaksam, yok olan kendim nasıl kendini bilecekti? Hatta, kendim aradan kalkacaksa, “ben” olmayacaksam, Hakikatten bana ne idi? :) Hakikat denilen olgu her ne ise onu kim yaşayacaktı?Devamını oku..

Riyazet: Dengeli Yaşam – 5

riyazet-denge(Önceki bölümler Riyazet: Dengeli Yaşam -1, 2, 3, 4)

– Her daim Farkındalıklı yaşamak mümkün mü?

Eylemlerimizin her daim, çok fazla enerji gerektirenbilinç düzeyiyle, farkındalıkla gerçekleştirilmesi mümkün değil elbette. Çünkü beyinlerimiz yaşam mücadelesi içerisinde, sabit koşullar ve tehlikeli durumlar karşısında enerji tasarrufu olsun diye, daha hızlı/otomatize tepkiler verebilecek şekilde evrimleşmiş. Yani bilincin devre dışı olduğu (dikkate dayalı farkındalığın olmadığı) durumlar, özellikle hayati durumlar için büyük bir avantaj!

O kadar ki, şu an etrafımızda gördüklerimizin % 95’ini dahi beyin, bilinçdışı süreçleri/hafıza parçalarını kullanarak depodan tamamlıyor! Gerektiği yeni durumlar için dikkati devreye sokuyor sadece. Sihirbazlar tarafından kandırılmamız, optik illüzyonlar veya diğer göz yanılgıları da benzer mekanizma nedeniyle.. (Konuyla alakalı Kitap önerisi: Incognito – Beynin Gizli Hayatı)

Devamını oku..

Riyazet: Dengeli Yaşam – 4

dengeli-yasam(Önceki bölümler Riyazet: Dengeli Yaşam -1, 2, 3)

Yapışıp kaldığımız arzularımızın bedellerini/azabını niye ödüyoruz?

Zıtlıklar dünyasının bir kuralı.. Yapışıp kalınılan her bir arzunun belirli derecede kaybetme korkusunu da gizlice içinde barındırıyor olması. Sistem çarklarını çeviren de beynimizin en alt, en temel katmanından tüm beyne yerleşik bu güçlü duygu, korku..

Tercih olmayan, bilincin devreye sokul-a-madığı her istek, her arzu, bir bağımlılık olarak kabul edilebilir dedik. Her bağımlılık da bilinçaltının bedeni, bünyeyi koruma çabası gereği, içsel gerilim yaratır. Gerilimin birikmesi (günaha = zorluğa dönüşmesi) kendini bilinç düzeyinde üzüntü, pişmanlık, kaybetme korkusu vs. olarak gösterir ahiretimizde/sonramızda/karmamızda. Bunlar tutunulan arzularımızın bedelleri, azabı. Devamını oku..

Riyazet: Dengeli Yaşam – 3

riyazet-denge(Önceki bölümler Riyazet: Dengeli YaşamRiyazet: Dengeli Yaşam -2)

– Nihai riyazete, dengeye ulaşabilmek için tamamen arzusuz mu olmalıyız, veya arzusuz olmak mümkün mü?

Sıkıntı, veya sistemde azap doğuran, arzularımızın, kişisel, özgün zevklerimizin var olması değil, sadece bunlara yapışıp kalmamız, yani bilinçaltı gizli diliyle, varlık nedenimizi onlara bağlamak, varlığımızı onlara bağımlı kılmak (Şirk). Allah’a ve Ahiret sürecine güvenmemek!..

Kendi istek ve tutkularını (hevasını) ilah edineni fark ettin mi? (25:43).

Devamını oku..

Riyazet: Dengeli Yaşam – 2

farkindalik-isigi(Riyazet: Dengeli Yaşam paylaşımının devamı..)

Abraham Maslow‘un kurguladığı ihtiyaçlar hiyerarşisinin her bir katmanında bastırılmayan ve Evrensel Akıl/Vicdan/Farkındalık/Dikkat rehberliğinde hakkı verilerek yaşanan duyguların, giderilen temel ihtiyaçlarımızıntıkanmamış akıcı gücü nefste tatmin odakları oluşturarak kudreti (~ idrak sentezli gücü) açığa çıkarır. Nefsi mutmainne cüzleri diyebileceğimiz..

Benliklerimizde veya ihtiyaçlar piramidimizde gedikler ile yetiştirildiğimiz ve doyumlu yaşayamadığımız doğru. Yeme, içme, sevme, sahiplenme, güvenme, ait olma, para, takdir edilme, övünme, kızma, cinsellik vs. vs konularındaki boşluklarımız, yani nefsin temel ihtiyaçlardabelirli bir yaşa gelinceye kadar olgunlaşmamasının, ruhsal gelişim açısından sıkıntılı bir durum oluşturduğu da aşikar. Devamını oku..