Riyazat: Dengeli Yaşam

riyazat-duygularTasavvufta riyazat başta olmak üzere, seyr-i süluk bir araç olarak kullanılmış ve mertebelere ayrılmış. Bunun bize verdiği nedir ? Bunu, riyazatın kendisini uygulamak yerine, riyazatın bize kattığı hali anlayarak bir sonraki aşamayı idrak yoluyla kavrayamaz mıyız ?

Plasebo Aydınlanma paylaşımımda da belirttiğim üzere, gürültülü insan zihninin o gürültü, belirsizlik içerisinde hızlıca yol bulabilmesi, aklına yaklaştırılabilmesi için yapılmış kategorizasyonun bir sonucu mertebeler ve diğer bir çok kavram.. Neye işaret edilmek istendiğinin yaşamda somut olarak karşılığını bularak anlayıp takılmadan geçmek gerekiyor. Okumaya devam et

Sahih Hadisler Gerçek midir?

sahih-hadisler-gercekAllâhu nezzele ahsenel HADİSi > Allah sözün/hadisin en güzelini indirmiştir (39:23).
Fe bi eyyi HADİSin ba’dehu yu’minûn > Artık Kur’andan başka hangi söze/hadise güveniyorlar? (77:50).
İşte bunlar Allah’ın ayetleridir, bunları sana HAK/Hakikat olarak okuyoruz. Öyleyse onlar Allah’tan ve O’nun ayetlerinden sonra, hangi hadise/söze güveniyorlar ? (45:6).

Hadisler konusunda halkımızın çoğunluğunca pek bilinmeyen ve yanlış yönlendirilmesine neden olan yönü Hadislerin Sahihlik meselesi..
Sahih/Sıhhatli kelimesinin Hak/Gerçek sanılması.. Okumaya devam et

Allah’ın Beşer ile konuşması

allahin-beserle-konusmasiİnsan ve Allah’ın mana birleşimlerinin tezahürü olan tüm varlıklar, Şah damarı [Hablil Verîd] (50:16) ile işaret edilen ilahi kablo üzerinden Rabbi ile sürekli münasebet halindedir. Bu ilahi kablo Allah’ın zatındaki, varlıkların O’nun zatından ayrı olmayan sanal, geçici zât daireleridir. İnsanın Rabbini bilmesi, Allah’ın bilinemezliğini tatması da bu ilahi alan içerisinden olur.

İlahi kablonun kullanım derecesine göre İnsanın Kur’an’daki vasıfları da değişir. Okumaya devam et

Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster!

rabbim-oluleri-nasil-diriltecegini-bana-goster“İbrâhîm: “Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster.” demişti. İnanmıyor musun? dedi. Hayır, bilakis. Fakat kalbimin tatmin olması için.” dedi. “Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler” (2:260) Geleneksel Çeviri.

Kur’an müteşabihini atlayayarak, ayetlere dümdüz yaklaşan, ayet lafızlarının meallerini zihin kurgularına uymadığından tamamlama/değiştirme yoluna giden gelenekselleşmiş kabullerin de etkisiyle ayeti, fiziksel olarak öldükten sonra bir dirilmenin kanıtı olarak düşünüyoruz. Bu olayın zahiri/görünen yönüdür diyoruz sonra da.. Oysa ki, bu ifadeler bu olgunun zahiri değil, lafzi yönüdür, mecazıdır sadece.  Okumaya devam et

Kitap önerileri

isiga_dogru_kitap-onerileri-tavsiyeleriDeğerli arkadaşlar, derdi hakikat peşinde koşmak olan, araştıran, sorgulayan kıymetlilerin, sonsuzluğa ulaşma yolculuklarını daha da hızlandırabilmeleri maksadıyla yol gösterici olabilecek nitelikteki bazı eserleri -talep üzerine- sizlerle paylaşmak, önermek istiyorum.. Bu eserlerin arasında çok beğendiklerim olduğu gibi sıkılarak okuduklarım da oldu.. Ama içerdikleri mesajlara değer! Okumaya devam et